Återförsäljare

Dalarnas Hemslöjd Falun

Besöksadress: Stora Torget, 791 71 Falun
Telefon: 023-151 31
E-post: dalarnashemslojd@telia.com
Hemsida:

Carl Larsson-Gården

Besöksadress: Carl Larssons Väg 12, 790 15 Sundborn
Telefon: 023-600 53
E-post: info@clg.se
Hemsida:

Norrgården Inredning

Besöksadress: Falu Gruva, Krongårdsvägen 16, 79161 Falun
Telefon: 023-70 22 440
E-post: info@norrgardeninredning.se
Hemsida:

Dalarnas Museum

Besöksadress: Stigaregatan 2-4, 791 60 Falun Telefon: 023-76 55 00 E-post: info@dalarnasmuseum.se Hemsida:

Turistbyrån i Falun

Besöksadress: Trotzgatan 10-12, 791 83 Falun
Telefon: 0771-62 62 62
E-post: falun@visitsodradalarna.se Hemsida:

Scandic i Falun

Besöksadress: Svärdsjögatan 51, 791 31 Falun
Telefon: 023 669 22 00 / 0243 79 90 00
E-post: falun@scandichotels.com
Hemsida: